Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Utbildningsnämndens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (6 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Lotta Socialdemokraterna Ordförande 1
Mattsson Roland Moderata samlingspartiet Vice ordförande 2
Elisson Ann Demokratiresan Ledamot 3
Svensson Ann-Sofie Socialdemokraterna Ersättare 4
Samuelsson Karin Moderata samlingspartiet Ersättare 5
Fivel Morten Demokratiresan Ersättare 6