Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Kerstin Nilsson (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Strandvägen 32 456 55 Bohus-Malmön
(bostad)

E-post:
kerstin.nilsson@politik.sotenas.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2023-02-02 2026-10-14
Omsorgsnämnden 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31