Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Övrigt (3 st)

Här hittar du exempel råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Valberedningen
Överförmyndare
Borgerliga vigsel- och registreringsförättare