Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Utskott (7 st)

Kommunala nämndutskott

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Omsorgsnämndens arbetsutskott
Miljönämnden i MB Arbetsutskott
Byggnadsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämndens arbetsutskott
Kommunstyrelsens Tekniska utskott