Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Mikael Sternemar (L)

Kontaktinformation

Telefon:
076-136 31 19 (mobil)
070-940 29 85 (arbete)

Postadress:
Lunnevägen 13 456 51 SMÖGEN
(bostad)

E-post:
mikael.sternemar@sotenas.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31