Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Roland Mattsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-621 92 90 (mobil)

Postadress:
Ragårdsgatan 6 456 47 BOVALLSTRAND
(bostad)

E-post:
roland.mattsson@sotenas.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31