Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Nils Olof Bengtson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070 315 08 51 (mobil)

E-post:
nils.olof.bengtson@sotenas.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31