Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Britt Wall (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0523 708 19 (bostad)
070 652 10 99 (mobil)
0523 - 66 45 74 (arbete)

Postadress:
Hamngatan 13 C 456 51 SMÖGEN
(bostad)

E-post:
britt.wall@sotenas.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31