Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Marie Sellin Larsson (C)