Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Robert Yngve (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
076-496 61 96 (mobil)

E-post:
robert.yngve@sotenas.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Byggnadsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Byggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Valberedningen Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14