Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Mats Abrahamsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0523 708 45 (bostad)
070 213 95 74 (mobil)
0523 66 45 20 (arbete)

E-post:
mats.abrahamsson@sotenas.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31