Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Therese Mancini (S)

Kontaktinformation

Telefon:
076-327 34 01 (mobil)

E-post:
therese.mancini@sotenas.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-09-28
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31