Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Omsorgsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31