Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Torbjörn Johansson (SD)

Kontaktinformation

E-post:
torbjorn.johansson@politik.sotenas.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Omsorgsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Valberedningen Ledamot 2022-10-19 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31