Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Maria Arnborg (M)

Kontaktinformation

Postadress:
Makrillgatan 8 456 51 Smögen
(bostad)

E-post:
maria.arnborg@svenskakyrkan.se
maria.arnborg@politik.sotenas.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunstyrelsen Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31