Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Morten Fivel (DemR)

Kontaktinformation

E-post:
morten.fivel@politik.sotenas.se

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Utbildningsnämnden Ersättare 2024-01-17 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2024-04-10 2026-12-31
Utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare 2024-01-17 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2024-03-21 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2024-03-21 2026-12-31