Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (8 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Mancini Therese Socialdemokraterna Ordförande 1
Larsson Mattias Socialdemokraterna Vice ordförande 2
Abrahamsson Eva Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Stranne Heléne Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Andersson Mikael Demokratiresan Ledamot 5
Larsson Jan-Olof Socialdemokraterna Ersättare 6
Sternemar Mikael Liberalerna Ersättare 7
Fivel Morten Demokratiresan Ersättare 8