Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Klaes Mattsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
klaes.mattsson@politik.sotenas.se

Uppdrag (4 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Byggnadsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2023-04-27 2026-10-14
Sotenäsbostäder AB Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31