Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Eva Abrahamsson (M)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedningen Ersättare 2022-10-19 2026-10-14
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-10-15 2026-10-14
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2023-01-01 2026-12-31