Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Therese Mancini (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0763273401 (mobil)

Postadress:
Per Väktares gata3 456 61 Hunnebostrand
(bostad)

E-post:
therese.mancini@outlook.com
therese.mancini@politik.sotenas.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Borgerliga vigsel- och registreringsförättare Vigselförrättare 2023-03-27 2026-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Valberedningen Ordförande 2022-10-19 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Krisledningsnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31