Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Pär Eriksson (C)

Kontaktinformation

E-post:
par.eriksson@politik.sotenas.se

Uppdrag (6 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Krisledningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Sotenäsbostäder AB Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2024-03-01 2026-10-14
Valberedningen Ersättare 2024-02-29 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsens Tekniska utskott Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31