Förtroendevalda i Sotenäs kommun.

Valberedningen

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14